„Kako živeti u predgrađu Beograda”
Ciklus SRPSKI VELIKANI

Tribine
Subota, 12. novembar 2016, 19h

Botaničar svetskog glasa, jedno od najvećih imena naše nauke i kulture, osnivač mnogih naučnih disciplina, naučnik koji je najbolje poznavao i opisao floru Srbije. Lekar po pozivu a botaničar po naklonosti:

Dr Josif Pančić
rodonačelnika botanike, zoologije i ekološke misli u Srbiji

"Mi se više ne zadovoljavamo onim, što su drugi saznali, ili što smo gotovo od predaka nasledili; mi podvrgavamo novoj analizi hipoteze, kojima se svet od vekova klanjao, mi napuštamo istine, koje su nam se do skora neoborive činile, mi se mašamo za tajne, za koje smo dugo držali, da su čovečijem umu nedostižne.... mi zaziremo od najsjajnijih teorija, ma kad ili ma kime one izrečene bile, i ne primamo ih, dok se kritički ne uverimo, da se slažu sa jasnim i utvrđenim zakonima prirodnim" (J.P.)

Program

Emitovanje filma dokumentarističko-igrane strukture, u kome su date osnovne odrednice o životu i delu izuzetnog botaničara, lekara, profesora i rektora Velike škole, prvog predsednika Srpske kraljevske akademije, neumornog istraživača, poliglote. Ovaj doktor botaničkih nauka, koji je međunarodno priznanje stekao otkrićima nove vrste četinara i retkih biljaka, koje rastu na Balkanu, bio je i osnivač Botaničke bašte u Beogradu, ali i utemeljivač mnogih naučnih disciplina i najbolji poznavalac biljnog i životinjskog sveta u Srbiji.

"Pre no što sam prešao u Srbiju, zavetovao sam se da moja najveća ljubav bude nauka, da robujem prirodnjačkim naukama. I pre nego što sam tu pustio korene, prvi koraci su me uverili da je Srbija moj eden, moj božanski vrt. Očarala me je ovdašnja bogata i raznovrsna flora. Odlučio sam da sav život posvetim njenom proučavanju." (J.P.)

Pokrovitelj Sekretarijat za kulturu grada Beograda