„Kako živeti u predgrađu Beograda”
Ciklus SRPSKI VELIKANI
RUĐER BOŠKOVIĆ

Tribine
Subota, 1. oktobar 2016, 19h

Program:

Predstavljanje Astronomskog društva "Ruđer Bošković", Beograd:
osvrt na povest Društva, Narodne opservatorije i Planetarijuma, kao i na aktivnosti koje postoje u okviru Društva, a koje su namenjene onima koje zanima astronomija. Emitovanje filma

Ruđer Bošković - lik i delo:
Prateći lik i delo Ruđera Boškovića upoznaćemo se sa njegovim životom i radom. Skrenuti pažnju na ona dostignuća koja su bila značajna u njegovom dobu, ali i na ono što će voju afirmaciju imati mnogo kasnije, u savremenoj nauci. Ruđer je bio polihistor koji se ogledao u raznim oblastima, i to temeljno, pa je za ispravno sagledavanje njegovog doprinosa važno da osvetlimo sve (ili većinu) polja na kojima se ostvarivao.

O Astronomskom društvu "Ruđer Bošković" i o liku i delu Ruđera Boškovića govoriće Branko Simonović

Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" jedno je od najstarijih astronomskih društava u Evropi i najstarije na Balkanu. Kada ga je osnovala grupa studenata 1934. godine, društvo je imalo svega nekoliko članova, dok danas okuplja preko 700 ljubitelja astronomije. Osnovna uloga društva je popularizacija astronomije. Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" bavi se i amaterskim posmatračkim radom. U tu svrhu je u okviru Društva 1964. godine osnovana Narodna opservatorija koja se i danas nalazi u adaptiranoj Despotovoj kuli na Kalemegdanu. Beogradski planetarijum od 1970. godine smešten je na ušću Save u Dunav, u bivšem amamu, u donjem gradu Kalemegdanske tvrđave (ispod Crkve Ružice i Kapele Svete Petke). Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" od 1953. godine izdaje naučno popularni časopis "Vasiona".

Branko Simonović (1981: u okviru Astronomskog društva Ruđer Bošković, već osamnaest godina radi na popularizaciji astronomije - tokom otvaranja teleskopa za građanstvo na terasi Narodne opservatorije, predavanjima u Planetarijumu, kao i kroz tečajeve praktične astronomije i slično. Takođe, učestvuje u pripremi takmičara za Astronomske olimpijske igre, u organizovanju letnje škole astronomije, i u mnoštvu manjih manifestacija. Jedno od zanimanja je povest astronomije, a u okviru toga i poglavlje koje se odnosi na život i rad Ruđera Boškovića.

Pokrovitelj Sekretarijat za kulturu grada Beograda