„Kako živeti u predgrađu Beograda?”
Ciklus: Kolekcionari i udeo njihovih zbirki u fondovima muzeja
Autorka ciklusa mr Branka Ivanić, muzejski savetnik u Narodnom muzeju

Tribine
petak, 24. april 2014. u 19h

Portret Koste Strajnića kolekcionara bokokotorskih ikona iz čijih zbirki je delom formirana zbirka ovih ikona u Narodnom muzjeu.

Kosta Strajnić (1887 - 1977)

Hrvatski Srbin, studirao je slikarstvo u Zagrebu, a slikarstvo i istoriju umetnosti u Beču. Od 1928. godine, nastanio se u Dubrovniku i zaposlio kao konzervator. Imao je dve velike ambicije - afirmaciju jugoslovenstva i ideju da od Dubrovnika načini živo kulturno središte.

Tokom svog dugogodišnjeg profesionalnog života aktivno je prikupljao umetnička dela koje su stvarali njegovi savremenici kao i ona nastala u prošlosti.