VI ciklus tribina "Kako živeti u predgrađu Beograda"
Ciklus o srednjovekovnoj srpskoj kulturi u obliku saopštenja i razgovora praćenog slajd prezentacijom
Poslevizantijska ikona. Tradicija i inovacija

Nedelja, 28. septembar, 19 časova

U programu učestvuju:
Autorka projekta mr Branka Ivanić, muzejski savetnik, Vlada Ćetković, savremeni ikonopisac

Na teritoriji srpskih zemalja u periodu turske dominacije nije se nikada prestalo sa slikanjem ikona. Tokom tog procesa, srpski slikari su se trudili da ne odustaju od tradicionalnih oblika, čuvajući na taj način nasleđeni pogled na svet. Novi impulsi, kako sa Zapada tako i sa hrišćanskog Istoka, uticali su na lake izmene lika ikone.