VI ciklus tribina "Kako živeti u predgrađu Beograda"
Ciklus o srednjovekovnoj srpskoj kulturi u obliku saopštenja i razgovora praćenog slajd prezentacijom
Srednjovekovni prsten kao istorijski izvor
Autorka projekta mr Branka Ivanić, muzejski savetnik

Tribine
28. novembar 2014, 19h

Određena grupa prstenja iz srednjovekovne Srbije po natpisu, heraldičkoj predstavi ili likovnom motivu može da da obaveštenje o ličnosti vlasnika, o običajima povezanim sa životom vladajuće klase kao i o bračnim obredima.