V ciklus tribina - "Kako živeti u predgrađu Beograda" - Duhovna i materijalna zaostavština Mihajla Pupina

Petak, 1. mart 2013. u 19 časova

Udruženje građana "Kreativa plus" iz Sremčice i Galerija "Trag" organizuju predavanje pod nazivom: Duhovna i materijalna zaostavština Mihajla Pupina

Predavači:

Profesor dr Dragoljub Martinović, predsednik Obrazovno-istraživačkog društva "Mihajlo Pupin" Aleksandra Ninković Tašić, potpredsednik Društva.

"... Mihajlo Pupin jedan je od najznačajnijih srpskih pronalazača i naučnika i njegove brojne aktivnosti na polju nauke, profesorskog rada, osnivanja i unapređenja mnogih institucija i udruženja u Americi, njegovi nacionalno-politički doprinosi, mnogobrojna dobročinstva, mecenski odnos prema umetnosti, briga o rodnom Idvoru, književni rad - sve to pokazuje veliko znanje, nesebičnu angažovanost, istrajnost, radan i delatan život.."

Citat iz teksta gđe Aleksandre Ninković Tašić pri otvaranju izložbe u Galeriji nauke i tehnike SANU, 11.9.2012.