V ciklus tribina "Kako živeti u predgrađu Beograda" - Problemi zdravlja 21. veka. Farmakonutriciologija novi naučni pravac o ishrani ( BAD-i)

Petak, 17. maj 2013. u 19 časova

Predavači:

- Mileva Šekularac - konsultant Vision-a o primeni biododataka uz ishranu zvanično opunomoćen predstavnik (br.3822) međunarodnog istraživanja o kvalitetu života, koje sprovodi Vision International People Group u saradnji sa SZO i Naučno-iatraživačkim institutom za ishranu RAMN.

- Dr. Gordana Živković - specijalista zvanične medicine i doktor integrativne medicine - alternativne :akupunktura, mikrotalasna terapija, antisters terapija Mr.
- Uroš Becić - diplomirani molekularni biolog i fiziolog ( naučna oblast Upravljanje životnom sredinom)
- Dr. Mirjana Đurguz-Gasić - pedijatar razvojnog savetovališta- doktor integrativne, alternativne medicine, boven terapeut .
-Dr. Ljiljana Banović-Đenić - specijalist pedijatrije.