IV ciklus tribina - "Kako živeti u predgrađu Beograda" - Serijal : PREDGRAĐE KAO KULTUROLOŠKI FENOMEN - okrugli sto

Petak, 9. mart 2012. u 19h

Gosti i domaćin:

Članovi Kluba kulture "Sremčica".
Pokrovitelj Sekretarijat za kulturu grada Beograda.

Predgrađa velikih (i ne samo velikih) gradova su, na neki način, izolovane enklave u okviru tih gradova.

Šarenilo ljudskih dostignuća nazvano kultura (definicija etička kultura: podizanje pojedinca i celog društva do toga da mu budu ideali: pravičnost, istinitost, čovečnost i uzajamno poštovanje. Rečnik stranih reči i izraza Vujaklija), pored kulturnih elemanta (jezik, umetnost, moral, običaj...) koji je čine, često obiluje i mnoštvom specifičnih pojava koje se ne mogu svrstati pod pojmom klasičnog kulturnog elementa, ali se, takođe, ne može zanemariti njihovo prisustvo i efekat koji ostavljaju u kulturi.

Kulturoliške razlike su razlike koje se javljaju između različitih naroda i njihovih običaja. Te razlike postoje i među pripadnicima istog naroda i najbolje se vide kada dođe do migracije (grad - selo, selo - grad, grad - naselje, predgrađe) ...