I ciklus tribina - serijal : "KAKO ŽIVETI U PREDGRAĐU BEOGRADA" - BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U SRBIJI

Petak, 23. oktobar 2009. u 18h

Predavanja su organizovana u saradnji sa MUP-om Republike Srbije, odeljenjem za suzbijanje prekograničnog kriminala i kriminalističko-obaveštajne poslove, NVO ASTRA i Društvom psihologa Srbije.

Pokrovitelj projekta Sekretarijat za kulturu grada Beograda.