I ciklus tribina - serijal : "KAKO ŽIVETI U PREDGRAĐU BEOGRADA" - Kultovi i sekte kao moguć oblik ugrožavanja ljudskih prava – evropsko stanovište

Petak, 20. novembar 2009. u 20h

Deseta, završna tribina iz ciklusa: "kako živeti u predgrađu beograda?"
(psihološko osnaživanje u rešavanju aktuelnih savremenih problema)

Tema večeri:

kultovi i sekte kao moguć oblik ugrožavanja ljudskih prava – evropsko stanovište
gost: psiholog Slobodan Spasić

Pokrovitelj projekta sekretarijat za kulturu grada beograda.

Predavanja su organizovana u saradnji sa društvom psihologa Srbije.