"VIZUELIZACIJA REČI" Autorka: Miljana Radenković

subota, 15. mart, 18 časova
Izložba otvorena za posetioce do 4. aprila 2014

"...Proučavajući aktuelne probleme i fenomene savremenog društva, stilizujući opšte pojmove i prikazujući ih na pitak, ali istovremeno i promišljen način, želim da, kroz lični umetnički izraz koji je zasnovan na znaku kao najuniverzalnijem sredstvu komunikacije, pošaljem jasne poruke....”

O izložbi:Izložba mlade autorke, Miljane Radenković, spada u retke izložbe iz oblasti grafičkog dizajna kod nas. Njeni radovi nose prepoznatljiv rukopis i autentičnu estetiku koja proizilazi iz stvaralačke prirode autora. Proživljeni kroz prizmu njenog viđenja pojavnog sveta, oni su rasterećeni suvišnih činilaca i svedeni na nivo vizuelne informacije.

U procesu nastajanja radova Miljana Radenković nastoji da, spajanjem i stapanjem likovnih elemenata, stvori novu jedinstvenu likovnu celinu i da usvojeni obrazac prikazivanja pojavnog sveta redukuje do pozicija koje se mogu dostići u traganju za novim sadržajem. Novonastale forme postaju samostalne i nezavisne, pokazuju stepen pročišćenosti i imaju osobinu grafičkog znaka. Koristeći metodologiju koja je karakteristična za stvaralački proces grafičkog dizajna, gde više skupova raznih informacija obuhvata i objedinjuje u pojednostavljeni grafički znak, stvara karakteristično i prepoznatljivo.

Svaki od grafičkih znakova je konačna slika za sebe, ono što je princip svih sistema, unutrašnji zajednički interes koji povezuje sve ove radove.

Miljana Radenković: VIZUELIZACIJA REČI Savremeno društvo sve manje koristi opširan opis pomoću štampane reči iz potrebe da na sažet način, samo kroz oblik i boju, prenese određenu poruku.

Vodim se ovom činjenicom. Vizuelizacijom verbalnog skrećem pažnju na moderne sociološke fenomene kako bi se isti jasnije videli, objasnili i prihvatali kao neizbežna pojava modernog društva. U stvaralačkom procesu, prateći svoje unutrašnje porive, svoju energiju, opažanja i osećanja transponujem u jednostavnu vizuelnu formu, tražeći, pre svega, granice svoje slobode u vizuelnoj komunikaciji sa drugim ljudima.

Svaki od printova nosi poruku o određenom problemu sa kojim se suočava društvo u kome živimo. Akcenat na fenomenima urbane sredine ima za cilj da stimuliše, naglasi, upozori… Suština ovog umetničkoistraživačkog projekta jeste da jednostavne, ali istovremeno i dinamične grafičke forme, izraze trenutnu prepoznatljivost i emotivnu povezanost sa onim što prikazuju. Proučavajući aktuelne probleme i fenomene savremenog društva, stilizujući opšte pojmove i prikazivajući ih na pitak, ali istovremeno i promišljen način, želim da, kroz lični umetnički izraz koji je zasnovan na znaku kao na najuniverzalnijem sredstvu komunikacije, pošaljem jasne poruke.
Slobodan Jelesijević

O autorki:Miljana Radenković rođena je 1989. godine u Nišu. Diplomirala je na Fakultetu umetnosti u Nišu 2012. godine na studijskom programu Grafički dizajn.

Oktobra 2013. godine odbranila je završni rad na Master akademskim studijama. Iste godine upisala je doktorske studije, smer Primenjene umetnosti i dizajn, na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

Ostvarila je niz realizovanih projekata i objavljenih dela. Dobitnik je nekoliko nagrada u domenu primenjenih umetnosti i grafičkog dizajna.

Izlagala je na preko dvadeset kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu - Lisabon, Zagreb, Beograd, Niš, Šabac, Bela Palanka... Samostalno je izlagala u Galeriji kulturnog centra u Nišu i u Centru za kulturu Bela Palanka.

Od 2013. godine radi kao saradnik u nastavi na predmetu Grafičke komunikacije na Odseku za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu.