Samostalna izložba skulptura i reljefa „Trois couleurs blanc”
Autorka izložbe Mirjana Popović

Izložbe
Subota, 15. novembar, 18h

O izložbi Trois Couleurs Blanc:


Moj rad se fokusira na ukrštanje muzičke i vizuelne umetnosti kao i na vizuelnu artikulaciju elemenata muzičkog dela. Korišćenjem metodologije i procesa uzetih iz obe discipline, prevodim "podatke" koji se odnose na muziku, metodologiju stvaranja i izvodjenja muzičkih dela u skulpture i reljefe.

Postavka Trois Couleurs Blanc obuhvata tri grupe radova : skulpture izvedene u drvetu, reljefe formata 60x60 cm i reljefe formata 30x30 cm koje predstavlaju zbirni prevod tri osnovna elementa muzike - melodiju, ritam i harmoniju.

Belu boju odabrala sam jer jer mi omogućava jednostavan ali veoma efikasan način izmeštanja fokusa sa kolorirta i materijala na finoću oblika kroz koje se naglašavanjem odredjenih površina i dodavanjem detalja interpretira odredjena kompozicija u trodimenzionalnom prostoru.

U centru ovog rada je moja želja da se istraži uloga vizuelne estetike i razumevanje informacija koje dobijamo slušajući odredjena zvučanja. Poigravajući se prevodom odredjene melodije pokušavam da dočaram kako bi izgledao nekonvencionalni vizuelni rečnik muzičkih elemenata.

Moj cilj je dvostruk: da prenesem nijansu ili stepen emocionalnosti n koja okružuje moje istraživanje i da u interakciji sa skulpturama i reljefima gledaoc otkrije obrazac, Idee Fixe – muzičku frazu koja predstavlja osnovnu ideju koja se provlači kroz programsko delo, a u slučaju skulptorskog rada kroz sve skulpture.

Marijana Popović

Marijana Popović:


Rođena u Beogradu 06.01.1977. godine. Diplomirala na FMU odsek flauta u klasi profesora Ljubiše Jovanovića.Učesnik mnogobrojnih grupnih izložbi, umetničkih projetaka u zemlji i inostranstvu.

Član ULUS-a ( vajarska sekcija ) , UVS-a ( Udruženje vajara Srbije )
Učestvovala je sa svojim radovima na preko 70 grupnih izložbi