"Simfonija svetlost" - Slavica Erdeljanović Curk

Subota, 22. jun 2013. u 12 časova
Izložba će biti otvorena za posetioce do 6. jula 2013. godine