Svečano otvaranje izložbe „Sazvučja”
Franc Curk
grafike i skulpture

Izložbe
Ponedeljak, 5. oktobar 2015. u 19 h

Izložbu će otvoriti Ljubiša Kocić i Zvonimir Kostić Palanski

Dr Franc Curk je rođen 1949. godine u Ljubljani. Diplomirao je 1972. godine na Akademiji za likovne umetnosti u Ljubljani, u klasi profesora Gabriela Stupice. Postdiplomske studije na Odseku za konzervaciju i restauraciju završio je kod profesora Mirka Šubica 1974. godine na istoj Akademiji. Godine 1979. stiče zvanje doktora likovnotehnoloških nauka. Član je Udruženja konzervatora Srbije, Slovenačkog konzervatorskog društva i Društva Konservator, ICOM-a, ETN (Eurepian Textile Network), Udruženja likovnih umetnika Srbije, A.I.A.P.-a, Saveza društava likovnih umetnika Slovenije, Društva likovnih umetnika Ljubljana, Asocijacije umetnika elektronskih medija, Niškog grafičkog kruga, Grupe Arte i RASART .

Dr Franc Curk je imao 72 samostalne izložbe i učestvovao na 388 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu i za svoj umetnički rad primio je brojna priznanja i nagrade.

Dr Franc Curk je objavio 2 knjige, 83 stručna rada, 25 eseja i likovne kritike i 8 prevoda. Aktivno je učestvovao na 13 medjunarodnih simpoziuma i održao 21 predavanje na naučnim i stručnim skupovima. Vodio je 22 istraživačka projekta. Konzervirao je 14 nepokretnih spomenika kulture i više od deset hiljada pokretnih spomenika kulture u zemlji i inostranstvu.

Bio je učesnik 42 likovne kolonije u zemlji i inostranstvu.

Njegovi radovi se nalaze u brojnim javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.

O radu dr Franca Curka je do 2013.g. objavljeno 308 bibliografskih jedinica.

Nagrade i priznanja

1972 - Studentska Prešernova nagrada, Ljubljana, Slovenija
1973 - 3. nagrada na 8. medjunarodnoj slikarskoj manifestaciji "Ex-Tempore", Piran, Slovenija
1974 - 3. nagrada na 9. medjunarodnoj slikarskoj manifestaciji "Ex-Tempore", Piran, Slovenija
1974 - Otkupna nagrada na 9. Likanalu, Gospić, Hrvatska
1975 - Posebna nagrada stručnog žirija, Ivanjica, Srbija
1975 - Diploma na 10. Likanalu, Gospić, Hrvatska
1977 - Dyplom honorowy na 10. Ogolnopolski plener przemyslowy, Katowice, Poljska
1982 - Otkupna nagrada na Internationale di Grafica-Intergraf, Udine, Italija
1986 - Otkupna nagrada na 19. Hercegnovskom zimskom salonu, Hercegnovi, Crna gora
1989 - Honory mention, Prix Ars Electronica 89, ORF, Linz, Austrija
1989 – Priznanje na 4th International Biennial Print Exhibit:1989 ROC, Taipei, Republic of China
1990 - I Nagrada, Digitart, Budapest, Madjarska
1991 - Zlatna igla, Prolećna izložba Udruženja likovnih umetnika Srbije i Saveza likovnih umetnika Vojvodine, Beograd, Srbija – najviše esnafsko priznanje za grafiku ULUS-a i ULUV-a.
1996 - Za konzervatorski rad primio je najviše esnafsko priznanje Udruženja konzervatora Srbije.
2012- Velika nagrada Art Centra na medjunarodnoj izložbi „Realno – nadrealno“ Beograd, Srbija
2014–Godišnje priznanje Grupe Arte za Izložbu godine 2013. u Temišvaru, Beograd, Srbija

Narodne novine 6.oktobar 2015. Niš image-1