Prolećna izložba ULSŠ 2008."

15. jun 2008.

Tradicionalna prolećna izložba koja je iz Šapca po prvi put došla u Beograd.