PRODAJNA IZLOŽBA SLIKA

11 - 25 april 2011.

Autori:Svetislav Đurić, Vilko Šeferov, Olivera Kangrga, Olja Ivanjicki, Branko Miljuš, Goran Čpajak, Nenad Vacić, Ivan Pavić, Olivera Gavrić Pavić, Sele Selaković, Dušan Rajšić, Jelena Todorović, Jasmina Ilić, Slobodanka Šefer, Branko Omčikus, Jovo Puškar, Dušan Otaševic, J. Kone, Aleksa Arsović...