Svečano otvaranje izložbe
Autor izložbe Ivan Nakić

Izložbe
Subota, 7. maj 2016. u 19h

Izvod iz teksta kataloga:

„Ivan Nakić kroz svoj stvaralački ciklus ostvario je svoje snove da kroz slikarsko beleženje života, života sredine i okruženja ostavi svoj zapis kao pečat slikarskog postojanja...

Oslikavajući svoj životni tok, autor Ivan Nakić kroz valerske tonove pretežno toplih boja izražava svoje duhovno nadahnuće i slikarstvo svog životnog nagona, oslikava doživljaje sredine...

Ivan Nakić je slikar po vokaciji sveobuhvatnog žanra, koji je kroz dugi niz godina slikarstva obuhvatio i teme portreta, ne libeći se da uključi figuru u kompoziciju slike...“

Milić Petrović, akademski slikar