GODIŠNJA IZLOŽBA, Izlagači: UMETNIČKI SAVET GALERIJE TRAG

Subota, 23. oktobar 2010. u 12 časova
Izložba je trajala do 23. novembra 2010.

O izlagačima, galeriji i izložbi na otvaranju su govorili Branka Ivanić, kustos Narodnog Muzeja i član Umetničkog saveta Galerije Trag.