Svečano otvaranje izložbe ENERGIJA MIKROSVETA
Autor: Dragan R. Todorović, likovni umetnik
Izložba otvorena za posetioce do 10. decembra 2015.

Izložbe
Subota, 28. novembar 2015. u 19 h

O izložbi:

FIZIKA I ART

Fizika u art ulazi sedamdesetih godina ovog veka. Razvojem statističke fizike (fizika mnogočestičnih sistema) dolazi se do teorija: ćelijski automati, perkolacije, teorija katastrofe. Mnogo poznatija je teorija fraktala i fraktalnih struktura, koje govore o ispunjenošću prostora nečim. Druga je teorija determinističkog haosa, koja objašnjava kako sistem prelazi iz potpuno uređenog u potpuno haotično stanje. U svima njima otkrivene su izuzetno zanimljivi likovni oblici. Ali svi oni daju strukture, odnose , relcije, kauzalitet..

ENERGIJA?

Proučavam transport energije kroz proteine i jednodimenzione polimerne lance. Transport energije odvija se procesom poznatim kao solitonski talas. Soliton je usamljeni talas (solitary wave) koji, kada ne menja brzinu ne menja ni oblik. Solitonski talas je izuzetno stabilan, ne interaguje sa drugim solitonom – kada se sretnu prođu jedan kroz drugi i nastavljaju dalje da se kreću bez deformacije. Solitonski talasi postoje u svim sistemima: kosmičkim (shock wave – na Suncu), morski talasi - cunami (na Zemlji) i ono što sam ja proučavao u mikroskopskom, kvantnom svetu na prostornim skalama jednog stomilionitog dela metra i vremeneskoj skali od stomilijarditog dela sekunde – solitonski transport energije u proteinima.

Godine 2006. došao sam do rešenja koja daju neobične likovne oblike. Proces se sastoji u tome što, numeričkim rešavanjem izuzetno složenih uparenih jednačina, kao rešenje dobijem jednu površ u prostoru (h- polimerni lanac, y – vreme, z – vrednost energije datog čvora u datom trenutku). Kada se ta površ projektuje u dve dimenzije, dobije se izuzetno zanimnjiva likovna forma. Dobar deo 2006. godine proveo sam rešavajući likovni deo tog problema. Na mojim radovima prikazana je energija kvantnih (mikroskopskih) sistema – jednodimenzionih polimernih lanaca u nekom fiksiranom vremenskom trenutku i za različite dužine lanaca. Likovna nadgradnja dala je likovne forme. Prema mojim informacijama ovo je prva prezentacija energije mikrosveta u likovnoj formi. Godine 2013. prvo izlaganje je bilo na 2. Bienalu likovnih umetnosti u Kovinu i nastavilo se, do sada na još dvadesetak grupnih žiriranih izložbi domaćeg i međunarodnog karaktera i dve samostalne izložbe.

O autoru:

Dr Dragan R. Todorović, fizičar i likovni umetnik, rodjen je 1956. godine u Ogoštu. Diplomirao i magistrirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Doktorirao na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Radi kao nastavnik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Naučna oblast je fizika čvrstog stanja -teorijska fizika. Jedan deo istraživanja jeste proučavanje transporta energije u belančevinama i polimernim lancima. Procesi koji se tu dešavaju su na prostornim skalama od jednog milijarditog dela metra i stomilijarditog dela sekunde (prostorne i vremenske skale koje čovek vizuelno doživljava su reda metra i reda sekunde). Kroz dugogodišnje istrazivanje, ti procesi su vizuelizovani a kasnije (2006. godine) predstavljeni i u likovnoj formi. One su sada deo autorovog likovnog istraživanja. Do sada su prikazane na dvadesetak grupnih žiriranih izložbi domaćeg i medjunarodnog karaktera i dve samostalne izložbe. Autor je likovnog rešenja za naslovnu stranu književnog casopisa KORACI br 7-9 2013. godine. Učesnik je VI likovne kolonije Osojane 2014. godine. Član ULUS-a od 2015. godine.SPISAK GRUPNIH IZLOŽBI

1. 2. Bienale likovnih umetnosti (29. oktobarski salon), Galerija centra za kulturu Kovin. Kovin, 5.10. - 5.11. 2013.
2. Peta medjunarodna izložba minijature, Galerija Trag, Beograd , 21.12. 2013 -20.01.2014.
3. Salon 30x30, Kulturni centar Zrenjanin, Zrenjanin, 23.12 -, 2013.
4. 12. medjunarodni bijenale umetnosti minijature, Moderna galerija - Kulturni centar Gornji Milanovac, Gornji Milanovac, 21.04.-20.06.2014.
5. IV Balaton Szalon, Balaton, Hungary, 08. 2014.
6. 23. Izložba malog formata, Galerija Kulturnog centra Šabac, Šabac, 22.08. - 03.09. 2014.
7. V medjunarodna izložba Umetnost u minijaturi, Majdanpek, 13.09.-23.09. 2014.
8. V medjunarodna izložba Umetnost u minijaturi, Petrovac na Mlavi, 29.09. - 11.10. 2014 (prenesena izlozba).
9. V medjunarodna izložba Umetnost u minijaturi, Beograd, 18.10. -31.10. 2014 (prenesena izlozba).
10. 58. oktobarski salon, Šabac, 2014.
11. 32. jesenji likovni salon, Centar za kulturu i umetnost Aleksinac, Art galerija/Galerija 2, 4-20. decembar 2014.
12. Likovni salon 30x30, Kulturni centar Zrenjanin, Zrenjanin, decembar 2014.
13. IV Novogodišnja izložba kragujevačkih umetnika, Galerija Art Kragujevac, Kragujevac, 29.12.2014.-17.01.2015.
14. Likovni salon 30x30,Kulturni centar Pančevo. januar 2015 (prenesena izlozba).
15 Izlozba novih članova ULUS-a, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, 27.01.2015-27.02.2015.
16. Likovni salon 30x30, Muzej Sremska Mitrovica, februar 2015 (prenesena izlozba).
17. XXIV izložba malog formata Galerija Kulturnog centra Šabac, Šabac, 17.08. – 28.08. 2015.
18. VI medjunarodna izložba Umetnost u minijaturi Majdanart, Majdanpek, 12.09.-23.09. 2014.
19. II Memorijal Milana Vergovića, Narodni muzej u saradnji sa Gradskom galerijom, Gradska galerija, Užice, 24.09.2015 –
21. 3 Bienale liovnih i primenjenih umetnosti(31. oktobarski salon), Galerija centra za kulturu Kovin. Kovin, 3.10.2015.-
22. VI medjunarodna izložba Umetnost u minijaturi Majdanart, Petrovac na Mlavi, 03.10. 2015 - (prenesena izlozba).
23. VI medjunarodna izložba Umetnost u minijaturi Majdanart, Beograd, 31.10. 2015 - (prenesena izlozba).


SAMOSTALNE IZLOŽBE

1. Likovna galerija, Kulturni centar, Gornji Milanovac, 30. 04-13-05.2015.
2. Galerija moderne umetnosti, Narodni muzej, Smederevska Palanka, 02.06-22.06.2015.

NAGRADE

1. Pohvala na IV Balaton Szalon-u, Balaton, Hungary, 08. 2014.

LIKOVNE KOLONIJE

1. Osojane 2014.