IV MEĐUNARODNA IZLOŽBA MINIJATURE - OTVARANJE IZLOŽBE I DODELA NAGRADA

Subota, 22. decembar 2012. u 12h