„Vrtić bez granica 2" gostuje u Dečjem kulturnom centru „Sremčica”

Dečji kulturni centar „Sremčica”
Nedelja, 8. februar 2015. od 11-13h

Ideja osnivanja Dečjeg kulturnog centra „Sremčica” je da deca dobiju SVOJE MESTO za druženje, zabavu, da se kroz kreativne radionice afirmišu njihovi talenti, želje i usmeri divna energija koju poseduju.

„...Budućnost svake zemlje zavisi od njenih najmlađih stanovnika. Poslednjih godina sve je više naučnih argumenata koji pokazuju da su investicije u politike ranog razvoja i učenja i najisplativije i najsigurnije za društvo u celini.

...Zbog toga su UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju (CIP), Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, lokalnim samoupravama i predškolskim ustanovama, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), pokrenuli drugu fazu projekta Vrtići bez granica – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitaje i obrazovanje u Srbiji (mart 2014−april 2016) sa ciljem da se što više dece uzrasta od tri do pet i po godina, posebno iz društveno osetljivih grupa, uključi u kvalitetne inkluzivne programe uz kontinuirano unapređivanje sistema u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020... "

Više informacija na sajtu: www.predskolci.rsKratka informacija o projektu „Vrtići bez granica 2 - kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji":

„ .... Projekat ima za cilj da se što više dece uzrasta od 3 do 5,5 godina, koja nisu uključena u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, uključujući i decu iz društveno osetljivih grupa, uključi u kvalitetne inkluzivne programe koji će se razvijati u saradnji predškolskih ustanova i lokalnih samouprava.

Mesto realizacije projekta je vrtić „Gorica" u Sremčici.
Milica Marković, dipl. socijalni radnik, PU „Čukarica", VbG-2 Tim Čukarica"