Dokumentarno igrani film o malom čoveku u Velikom ratu: IMA NADE

Dečiji kulturni centar „Sremčica”
Petak, 19. februar 2016. u 19h

Koja reč o filmu IMA NADE

„Kroz sto godina samo, nijedan od nas, i čak nijedan od onih čije glave sagibajući se samo možemo da pomilujemo, neće ni disati, ni jecati od uzbuđenja, ni psovati, ni govoriti. Nijedan. To će biti sasvim drugi ljudi. Možda savršeniji, možda manje savršeni; možda isto koliko i mi. Ali to će biti sasvim drugi ljudi. Ono što će oni zapisivati, što će oni govoriti, mi nikada nećemo saznati.” Ovo su reči Rastka Petrovića zabeležene u eseju Misao i prvi put objavljene 1931. godine u časopisu Vreme.

„Ima nade" je dokumentarno igrani film o malom čoveku u Velikom ratu. U filmu je učestvovalo oko 30 učenika 4. razreda Sportske gimnazije. Želja nam je bila da obeležimo 100 godina od Velikog rata.Kroz sadražaj nas je vodila slikarka Nadežda Petrović, jer smo kroz njen život i aktivnosti obratili pažnju na „ malog čoveka “ i dešavanja u periodu od 1903- 1915.

Na filmu se radilo 5 meseci u nekoliko etapa:
· prikupljanje literature, slika, muzičkih numera
· izbor tekstova i prilagođavanje potrebama snimanja
· podela uloga i zadataka
· vežbanje radnog materijala ( čitanje,pisanje ,gluma i usklađivanje dijaloga,ples,pevanje)
· snimanje na više lokacija (zgrada gimnazije,Pionirski, Topčiderski i Hajd park)
· obrada slike i zvuka
· montaža

Izradi filma pristupalo se amaterski na svim poljima delovanja.U produkciju je uloženo 0 dinara i mnogo radnih sati. Reditelj i koordinator na projektu je nastavnik istorije Biljana Vukmanov. Nastavnici saradnici su Nada Koprivica, nastavnik srpskog jezika i književnosti i Marija Brajković, nastavnik muzičke kulture. Sve ostale elemente, glumu, ples, pevanje, snimanja i tehničku obradu izveli su sami učenici. Supervizor u tehničkom pogledu je roditelj Zoran Radinović.

Snimali smo sa više mobilnih telefona i kamerom, na više lokacija.Najteže je bilo obraditi zvuk.

Izvođači su izuzetno zadoljni rezultatima.Prve kritike publike su pozitivne.Pošto je ovo bio ogledni čas, nedostatke i manje uspele elemente smo zapamtili i nećemo ponavljati ubuduće.

Trajanje proekcije 55 minuta.