Predstavljanje romana "Trava od devet mrakova" – Leksikon srpskih vila i njihovog okruženja

4. april 2009.

Biografija:
Janko Levnaić – književnik
Rođen u Aleksandrovu 1959. godine.
Nagrada grada Valjeva za kulturu 2008. godine.
Zastupljen u antologiji „U knjigama sve piše“ Milutina Danojlića.

Objavljeni romani:
1986 – "Priče sa Bistre"
1994 – roman "Kakma"
1995 – roman "Radionica za izradu naočara" (Prosveta, Beograd)
1998 – postmodernistički roman „Ognjeno ogledalo“ (Narodna knjiga, Beograd)
2008 – roman "Trava od devet mrakova – Leksikon srpskih vila i njihovog okruženja" ( Lio, Gornji Milanovac; Context, Valjevo)