SVEČANO OBELEŽAVANJE JUBILEJA –
10 GODINA RADA GALERIJE
29. oktobar 2006 – 29. oktobar 2016.


subota, 29. oktobar 2016. u 19h