Književno veče Jovanke Salević

22. jun 2007.

Male ruske priče
"sama bez osame" zbirka poezije
muzički prilog-duet: Mira Marinković,
Dragana Vučićević;
harmonika- prof. Vlada Aracki