Predstavljanje Ogranka Vukove zadužbine u Velikoj Moštanici

Umetnički salon
Petak, 27. novembar 2015. u 19h

„Aktivnosti na polju negovanja jezika, pisma, narodnog stvaralaštva,tradicije i kulture uopšte, trajale su pola decenije, a onda je 30 oktobra 2004 godine osnovan jedini beogradski ogranak Vukove zadužbine, ogranak u Velikoj Moštanici. Odlikuju ga sabornost i želja da se od zaborava otrgnu značajne kulturne vrednosti i da se mladi upoznaju sa tradicijom, tako bogatom kod Srba. Brojni su skupovi pesnika, aforističara, predstavljena su stvaralaštva članova ogranka, ali i stvaralaštva zadužbinara iz drugih brojnih ogranaka iz zemlje i zagraničja. Božićna i Vaskršnja posela, muzičke i folklorne večeri o velikim praznicima, izložbe starih i novih ručnih radova punili su salu i galerijski prostor pri Hramu Rođenja Presvete Bogorodice. Svečanost je bilo predstavljanje svakog novog broja kalendara "Danica" koji je nastavak tradicionalnog Vukovog kalendara i čije štampanje pomaže veliki broj prenumeranata iz svih ogranaka. Kao najveću vrednost, negujemo sabornost, druženje i međusobno posećivanje sa prezentovanjem značajnih raznorodnih kulturnih sadržaja između ogranaka. ”

Dr Jugoslav Saša Antonić, predsednik Skupštine ogranka

Pokrovitelj Sekretarijat za kulturu grada Beograda