Predstavljanje knjiga: "Ispričaše mi slova", "Apokalipsa do juče", "Sigurna kuća"

9. decembar 2011.

Učestvovali:Miodrag Miško Rakočević, glumac; Vladimir Aracki, prof.harmonike; Sabah Al Zubeidi, izdavač; Gordana Ristić, prof.harmonike; Mirjana Marinković, autor i vokal.