Muzički zapisi Gordane Krajačić

7. oktobar 2011.

Gosti:- prof. Gordana Krajačić; muzikolog, muzički kritičar... - mr Aleksandra Paladin; muzikolog, glavni i odgovorni urednik časopisa "Muzika klasika", autor emisije ”Susretanja”... - Miodrag Čolaković; pijanista, slikar, pisac...

Biografija:Krajačić Gordana, muzikolog i dugogodišnji profesor u SMŠ “Stanković”, (Beograd), saradnik-kritičar u listovima i časopisima: “Zvuk”, “Pro musica”, “Borba”, “Naša Borba”, “Pravoslavlje”, “Narodna armija”, “Front”, “Vojska”, “Dnevnik”, “Politika”, “Praktična žena”, “Teatron”, “Nada”, “Blic”, “Glas”, “Književne novine”, “Muzika klasika“, na I, II i III programu Radio-Beograda, Radiju Titograd i Radiju N. Sad.

Imala je cikluse predavanja na Kolarčevom narodnom univerzitetu (Beograd) i u Muzičkom paviljonu u Banja Luci: “Muzički gradovi na B: Bajrojt, Beč, Bon, Budimpešta; Poetika slovenskih kompozitora: Ruska petorica, Čajkovski, Smetana i Dvoržak, Stanković i Mokranjac; Stubovi germanske muzike: Bah, Mocart, Betoven, Vagner; Čarolije operske pozornice: Italija, Francuska. Nemačka, Rusija. Autor je monografija “Čarobna frula Svetomira Nastasijevića” (‘80), “Stanković 1831-1981” (’81), “Vojna muzika i muzičari do 1941” i “Muzika u Drugom svetskom ratu”. Saradnik na Muzičkoj enciklopediji (’71); autor izložbe “Betoven u Beogradu" (BEMUS ’70). Autor je i Monografije Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga povodom 50-godišnjice (koja čeka za objavljivanje). Objavljena dela: “Vojna muzika i muzičari 1831 – 1945” – koju je NIC “Vojska” proglasio 2003. za “knjigu godine” (u konkurenciji je bio i akademik Vladimir Stojančević); “Muzičke putopise” (“Prometej” 2001) i sopstvena izdanja: “Muzički portreti” (2002), “Muzički festivali” (2002), “Muzička pinakoteka” (2003) i “Muzičko-scenska i vokalno-instrumentalna dela” (2004), "Muzička putovanja" (2006), "Muzička susretanja" (2007), “Muzičke staze” (2008), “Muzički pasteli“ (2009), “Muzičke skice“ (2010) i “Muzički zapisi“ (2011).