Jazz i Bossa Nova - muzičko veče

Umetnički salon
Subota, 18. jun 2016. u 19h

Mirjana Radosavljević – blok flauta
Andrej Jovanić - gitara