Predstavljanje knjige
USPON I PAD IVANA IVANOVIĆA
Anatomija progona jednog pisca

Umetnički salon
Petak, 6. mart 2015. u 19h

Autor: Jovica Trkulja
Izdavač: Dosije studio, 2014

Učesnici: Milena Isajlovski, direktorka Galerije Trag, Ivan Ivanović, književnik,Jovica Trkulja, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Iz recenzije Marinka ARSIĆA IVKOVA:
„Profesor Jovica Trkulja se poslednjih godina posvetio preispitivanju srpske totalitarne prošlosti, gušenju ljudskih prava i sloboda, te rehabilitovanju žrtava političkih progona prvenstveno među intelektualcima – umetnicima, naučnicima, profesorima univerziteta. Ostvarenim rezultatima na ovom polju stekao je ugled i u stručnoj i u široj javnosti. Njegova knjiga Uspon i pad Ivana Ivanovića temeljno, odgovorno i iscrpno predstavlja sve aspekte i mehanizme obračuna totalitarnog režima sa slobodoumnim piscem i njegovim delom i zaista je ono što stoji u naslovu: Anatomija progona jednog pisca. ”


Iz knjige Prof. Jovice TRKULJE:
„ Odnos politike i kulture, posebno fenomen represije prema intelektualcima, bitno je obeležio povest moderne Srbije.
………
.…. slučaj pisca Ivana Ivanovića nametnuo se kao posebno zanimljiv, jer se odlikuje nizom specifičnosti koje ga čine izuzetnim i veoma značajnim.
……….
Ostrakizam intelektualaca, duboko ukorenjen u srpskoj tradiciji, bio je i ostao konstantan kako u državnom, tako i u samoupravnom socijalizmu i procesima tranzicije.”


Iz antičke Atine: OSTRAKIZAM
„Okupljeni građani su na komadićima crepa, koji se na grčkom zvao ostrakon, ispisivali ime čoveka koji je, po njihovom mišljenju, trebalo da bude proteran. Pošto bi ostrakoni bili prebrojani, Atinjanin čije se ime najviše puta pojavilo morao je da napusti grad u roku od deset dana. Ostrakizovani su u izgnanstvu ostajali deset godina, ali nisu gubili imovinu i građanska prava.”


Pokrovitelj Sekretarijat za kulturu grada Beograda