Predstavljanje antologije objavljene povodom deset godina emitovanja emisije Agape na televiziji Studio B
Agape I I II – antologija (2014, 2015)

Umetnički salon
Četvrtak, 12. novembar 2015. u 19h

“Uz negovanje tradicije, uz kulturu pamćenja, umovanje Boga i tumačenje ovdašnje kulturne, biološke, duhovne i društvene prošlosti, vrlo bitna jeste i kultura razgovora, odnosno dijaloga. A kako izgleda kultura razgovora (i dijaloga) pokazali su u proteklih deset godina Aleksandar Gajšek i njegovi svebrojni domaćini u TV seriji Agape.”

Milan R. Simić

Izdavač: Agape knjiga
Gosti večeri:
Aleksandar Gajšek, autor
Prof. dr Velimir Abramović, filozof


Aleksandar Gajšek je završio Fakultet političkih nauka u Beogradu, novinarsko-komunikološki smer. Kao stipendista IREX-a specijalizirao „novinarstvo u elektronskim medijima“. Na audiciji RTV Politika 1995. godine primljen na mesto spikera informativnog programa. Godine 1997. prelazi na RTV Studio B, gde osim kao voditelj Vesti u 19 i 22, počinje da radi i kao novinar. Autor je emisija „Moja slika sveta“ i „Spoznaja“ i serijala „Agape“, sa gostom domaćinom, psihijatrom Vladetom Jerotićem.

Prof. dr Velimir Abramović, jedan od vodećih svetskih istraživača Nikole Tesle i poznati filozof, je diplomirao 1975. filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu; magistrirao 1983. teoriju kulture na Fakultetu političkih nauka i odbranio doktorsku disertaciju „Problem kontinuiteta u prirodnoj filozofiji Lajbnica i Boškovića” na Filozofskom fakultetu Univerziteta „Kiril i Metodije” u Skoplju, u oblasti filozofije nauke (ontologije i gnoseologije). Usavršavao se 1984. u Kopenhagenu, 1987. i 1999. u Amsterdamu i 2000. u Giessenu, Nemačka. Profesor po pozivu na Univerzitetu u Padovi, Italija, Visokoj školi za arhitekturu Bauhaus, Dessau, Nemačka, Odseku za istoriju i teoriju pozorišta Univerziteta u Giessenu, Nemačka i Visokoj državnoj školi vizuelnih umetnosti Rijks academie u Amsterdamu, Holandija. Izabran u zvanje docenta 1989, vanrednog profesora 1993, a od 2002. godine je redovni profesor na Katedri za teoriju i istoriju Akademije umetnosti BK, za predmete Istorija filma, Teorija Filma i Estetika. Učestvovao na brojnim simpozijumima i držao predavanja i kurseve u zemlji i inostranstvu iz oblasti teatrologije, savremene teorije filma, savremenih medija, teorije vizuelnih umetnosti, pitagorijske estetike, istorije filma. Održao plenarna predavanja po pozivu na Simpozijumu o kosmologiji, Padova, Italija, Simpozijumu o avangardnoj upotrebi savremenih medija, Dessau, Nemačka, i na Ruskom Temporološkom seminaru Univerziteta Lomonosov, Moskva. Korespodent je i predsednik sekcije za Holandiju i Belgiju Tesla Memorial Society iz Njujorka. Jedan je od osnivača fondacije Stichting International Academy of Universal Science u Amsterdamu, gde je izabran za potpredsednika i gostujućeg profesora.

U toku 2002. formuliše osnovu svojih filozofskih pogleda na stvarnost i logički i metodološki zasniva Ontologiju vremena kao novu granu Evropske metafizike, koja Vreme postavlja za Biće (sveta). Predavanje Vreme kao noumen ili neprostorni entitet - uslov filmske recepcije, u organizaciji Međunarodnog filmskog festivala u Roterdamu, Holandija održano 1999. štampano je u celini. Objavio stručnu recenziju An Important Contribution from a Serbian Film Theoretician za Leksikon filmskih teoretičara u časopisu Balkan Media (Sofija, Bugarska). Član redakcije naučno filozofskog časopisa Delfis, Moskva. Bavi se književnošću, poezijom, prozom i kritikom. Objavio zbirke pesama Emsep i Male pesme; roman Duh Balkanije, filozofsku studiju Lajbnicovo i Boškovićevo shvatanje kontinuiteta. Bibliografija radova do 1998. obuhvata 175 naslova koji se bave problemima umetnosti, filma i televizije. Radovi su mu objavljeni na engleskom, ruskom, španskom i italijanskom jeziku u vodećim međunarodnim časopisima Scienca e Storia (Milano), New Energy Technologies (Moskva), Delfis, kao i knjigama Artist Body (Milano) i Umetnost naše epohe (Centar za modernu umetnost Santiago de Compostela).

Član je Udruženja književnika Srbije i Estetičkog društva Srbije.Pokrovitelj Sekretarijat za kulturu grada Beograda