I ciklus tribina - serijal : "KAKO ŽIVETI U PREDGRAĐU BEOGRADA" - Iskustva u primarnoj prevenciji bolesti zavisnosti

27. mart 2009. u 20h

Iskustva u primarnoj prevenciji bolesti zavisnosti (nikotinizam, alkoholizam, narkomanija, bulimija, anoreksija)

Predavač:
dr. Ljiljana Banović - Đenić

(Psihološko osnaživanje u rešavanju aktuelnih savremenih problema)

Predavanja su organizovana u saradnji sa Društvom psihologa Srbije.